Empatia, komunikacja, relacja

Bez wątpienia na Współ-dzielni chcemy budować społeczność empatyczną i szanującą wzajemnie swoje potrzeby, dlatego na naszym kolejnym spotkaniu zajęłyśmy się właśnie tym.  Gabi Kuca z Kobieca Siła wprowadzała nas w temat empatii i komunikacji, czyli w obszary niezwykle ważne dla wszystkich, którzy chcą budować właściwe relacje z innymi.  Przyglądałyśmy się temu, czym jest, a czym […]