Miłe Kobiety 😍

Za nami kolejne spotkanie we Współ-dzielnia

Temat ważny i wymagający, ale Paulina Kusiak przeprowadziła nas przez niego w niezwykle interesujący sposób🌹

Poznałyśmy mechanizmy samoutrudniania i perfekcjonizmu, które nas blokują w działaniu i realizacji marzeń.🌅 Dzięki ćwiczeniom przygotowanym przez Paulinę mogłyśmy zastanowić się nad tym w jakich obszarach naszego życia dotyka nas perfekcjonizm, co nas w życiu omija na skutek samoutrudniania, oraz dlaczego ten mechanizm w ogóle powstał w nas. Był również czas na dzielenie się swoimi doświadczeniami, co jest zawsze bardzo cenne 🙂

Z nowo nabytą świadomością zapewne łatwiej będziemy sięgać gwiazd 🌟